Plod lastnega razvoja na podlagi vodilnih programskih orodij.

Enostavna integracija z drugimi sistemi in bazami podatkov.

Enostavno nadgradljivi in prilagodljivi glede na želje naročnika.

Dostopnost programskih orodji zaradi zasnove na WEB platformi.

Katarina PogačnikŠTUDIJA PRIMERA
V sodelovanju s podjetjem Monolit d.o.o. smo razvili tehnološko dovršeno in splošno uporabno GIS aplikacijo, ki nam omogoča enostavno pregledovanje različnih slojev podatkov. Ekipa je strokovna, odzivna in prijazna, zato se veselim sodelovanja z njimi tudi v prihodnje.

Kaj so GIS aplikacije?

Ključna faza razvoja informacijskega sistema je ugotavljanje potreb naročnika, ki jih zaznamo skozi naslednje aktivnosti:

  • zbiranje informacijskih zahtev,
  • opredelitev zahtev,
  • podrobna analiza zahtev,
  • izdelava GIS sistema.

Glavni cilj izdelave modela obravnavanega GIS sistema je doseči optimalno razumevanje delovanja postopkov in pridobitev osnove za vzpostavitev logičnega in fizičnega modela informacijskega sistema, katerega podlaga je naša karta.

Geografski informacijski sistemi združujejo lastnosti geografskih informacijskih sistemov, lahko pa tudi tehničnih digitalnih arhivov in sistemov za upravljanje z dokumenti ter tako predstavljajo integrirano rešitev na področju upravljanja tehničnih sredstev. Tako uporabniku nudijo kakovostno informacijsko podporo pri pridobivanju različnih informacij o tehničnih sredstvih, infrastrukturnih sistemih, nepremičninah, itd. Naloga GIS je biti v kar največji meri v pomoč uporabniku pri izvajanju vsakodnevnih operativnih nalog kot tudi pri strateških razvojnih odločitvah. Geografski informacijski sistemi so v geografsko lokacijske namene še zlasti uporabni pri: projektiranju novih sistemov, intervencijskih posegih, komercialnih predstavitvah (lokacija prostorov, dimenzije, opremljenost), sprejemanju strateških razvojnih odločitev in še na mnogih drugih področjih.

Na osnovi izkušenj, ki smo jih pridobili pri delu z večjimi poslovnimi sistemi, smo razvili celovit pristop pri vzpostavljanju GIS. Ne omejujemo se z določenimi programskimi orodji in okolji, informacijsko rešitev pa prilagodimo programskemu okolju uporabnika.

Vas zanima sodelovanje z nami?

Povezani blog članki / noviceVse novice

Študije primerovVse študije primerov

Sorodne storitve in produkti

KARTOGRAFIJA

V letu 2001 smo pričeli z razvojem prve navigacijske karte Slovenije. Od prvih začetkov do danes se je digitalna karta Slovenije razvila v zelo dinamično bazo podatkov, ki pokriva celo Evropo in na željo naročnika tudi svet. Digitalna karta Slovenije se lahko pohvali z ažurnostjo in novimi vsebinami, kjer smo vedno korak pred ostalimi ponudniki.

OPTIMIZACIJA

V podjetjih, kjer je uspešno poslovanje odvisno tudi od prevozov, predstavlja delovanje voznega parka zajeten del stroškov, ki sem ga ni moč izogniti. S pravim pristopom, pravimi orodji in znanjem pa jih lahko zelo uspešno znižamo.