Kakovostni prostorski podatki, ki odražajo dejansko stanje v naravi.

Velika uporabna vrednost za različne potrebe naročnikov.

Možna prilagodljivost izvoza podatkov po naročnikovih željah.

Temeljna osnova nadaljnim analizam in prikazom.

Grigorij KrupenkoŠTUDIJA PRIMERA
Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje si nenehno prizadevamo za čim hitrejši odziv in skrajšanje potrebnega časa za prihod ustreznih enot k pomoč potrebnim ob klicih v sili na številko 112. V veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostne storitve posredovanja pravilnih podatkov ima tudi podjetje Monolit, s katerim vzorno sodelujemo že tretje leto. Tehnično znanje, natančnost, prijaznost, motiviranost in konkurenčne cene so za nas ključne za uspešno sodelovanje tudi v bodoče.
Brane NastranVodja PICŠTUDIJA PRIMERA
Dars s pomočjo Prometno-informacijskega centra skrbi za čim bolj kvalitetne prometne informacije, ki jih ne bi bilo brez kvalitetnih podlag za digitalni zemljevid, kjer lahko sodelujejo le najboljši. Eden od teh je tudi Monolit, ki s strokovnim pristopom, konkurenčnostjo in prilagodljivostjo prispeva k vse boljši obveščenosti slovenskih voznikov.
Google
Googlovi zemljevidi imajo kot osnovo za svoje podatke Monolitov zemljevid Slovenije, ki ga redno nadgrajujejo z različnimi lokacijami kot so gostinski in namestitveni objekti, naravne in kulturne znamenitosti, bencinske črpalke in mnogi drugi poslovni subjekti.
Sašo PerušŠTUDIJA PRIMERA
Pri podjetju HOFER kakovost postavljamo na prvo mesto tudi pri izbiri poslovnih partnerjev, zato smo se odločili za sodelovanje s podjetjem Monolit, ki svoje kakovostne storitve dopolnjuje s profesionalnim odnosom in prijaznostjo.
Luka KunaverŠTUDIJA PRIMERA
S strokovnostjo in kvaliteto storitev, ki jih ponujajo v podjetju Monolit, smo zelo zadovoljni in naše partnerstvo krepimo že od leta 2015.
Blaž OsrajnikProduktni vodjaŠTUDIJA PRIMERA
Z Monolit d.o.o. poslovno sodelujemo že več kot 10 let. V tem času so se izkazali kot zanesljiv in odgovoren partner. Še posebej cenimo to, da znajo prisluhniti in so vedno pripravljeni na skupno iskanje odgovorov na poslovne izzive. Veselimo se produktivnega sodelovanja tudi v prihodnje.
Elektro Gorenjska
V Elektru Gorenjska uporabljajo Monolitovo kartografsko podlago za načrtovanje in vodenje evidence elektro omrežja na njihovem območju.

Kaj je obdelava prostorskih podatkov?

V naši prostorski podatkovni bazi vzdržujemo prostorske podatke z različnih področij. Najobsežnejši del prestavlja vzdrževanje podatkov cestnega omrežja v Sloveniji (potek oziroma geometrija osi ceste, razdelitev na kategorije, prepovedi zavijanj in druge prepovedi za potrebe navigacije, realne hitrosti itd.). Podatke vzdržujemo s pomočjo najrazličnejših virov, redno pa izvajamo tudi terenska snemanja cestnega omrežja.

Poleg cest in s cestami povezanih prostorskih slojev, pa zbiramo tudi najrazličnejše druge sloje, ki služijo našim povezanim spletnim in mobilnim aplikacijam oziroma potrebam naročnikov (npr. Monolit2go in podatki o pohodniških in kolesarskih poteh) ali izdelavi kart (tematski sloji kot so npr. POI točke, raba tal, območja strnjene gradnje, območja gozdov itd.). Pomemben del predstavlja tudi vzdrževanje in priprava sloja objektov in priprava podatkov o poslovnih subjektih.

Vzdrževanje prostorskih podatkov zahteva veliko časa in nenehnega vnašanja sprememb (sloja cest in stavb se spreminjata na dnevni ravni), poleg tega pa mora biti ta velika količina podatkov ustrezno organizirana v podatkovni bazi. V vse navedeno vlagamo veliko truda, saj se zavedamo da so kakovostni prostorski podatki osnova, na kateri lahko gradimo in ustvarjamo nove uspešne produkte.

Kakovost in zanesljivost

Zagotavljamo visoko kakovost prostorskih podatkov

Visoka uporabnost

Prostorski podatki so široko uporabni za najrazličnejše namene in potrebe naročnika

Prilagodljivost

Podatke izvozimo na način, ki ustreza potrebam naročnika (število vsebovanih atributov, koordinatni sistem, vrsta kodne tabele)

Vas zanima sodelovanje z nami?

Povezani blog članki / noviceVse novice

Sorodne storitve in produkti

GIS APLIKACIJE

Geografski informacijski sistemi (GIS) predstavljajo celovito rešitev za zajem, prikazovanje in distribucijo prostorskih podatkov in informacij. Nudijo nam neizčrpen vir izvedenih informacij, s pomočjo katerih lahko izvajamo dela na operativnem področju ali pa so v pomoč strateškim odločitvam na nivoju vodstva.

SPLETNE IN MOBILNE REŠITVE

Nudimo celovito podporo pri izdelavi spletnih aplikacij za različne uporabniške platforme. V izvedbo so vključeni ne samo razvojni procesi temveč tudi storitve za objavo in promocijo aplikacij, kot tudi tehnična in uporabniška podpora.