Izzivi in rešitve

Rešitev

Kako zagotoviti prihod intervencijskih enot na točen kraj dogodka?

Rešitev

S pomočjo natancno geolociranih podatkov različnih vsebin smo omogocili lažje določanje lokacije kličočega in s tem boljše usmerjanje enot na točno lokacijo nesreče/dogodka kar in hitrejši odziv enot

Rešitev

Kako na enostaven način izračunati čas in pot prihoda na kraj intervencije?

Rešitev

Bolj natančen izračun dostopnih časov in poti enot do ad hoc lokacije z restrikcijami in dejanskimi hitrostmi poti za pripravo analiz podatkov in določanje mej dvojnega pokrivanja, itd.

Rešitev

Na kakšen način zagotoviti prikaz in usmerjanje interventnih enot na bolj odročne kraje?

Rešitev

Z kontinuiranim beleženjem lokacij nesreč ob/na cestnem omrežju z verodostojnimi podatki tudi na lokalnih, gozdnih in drugih poteh

Razširjen opis projekta

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so v preteklem obdobju pospešeno informatizirali posamezne procese s končnim ciljem zagotoviti učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Nenehno sledijo tehnološkemu razvoju in organizacijskim zahtevam. Vse dosedanje aktivnosti na področju informatizacije centrov za obveščanje so usmerili v zagotavljanje boljše kakovosti storitve klica v sili 112 in posledično varnosti in zdravja, življenja ljudi in živali kot tudi naravne in kulturne dediščine.

Za učinkovito orientacijo v prostoru operativno osebje v centrih za obveščanje uporablja 3D-GIS aplikacijo, ki omogoča prikaz lokacije kličočega, iskanje lokacije, vizualizacijo prostora okoli lokacije dogodka in prostorske analize glede na ogroženost ljudi in okolja.

Vas zanima sodelovanje z nami?