Izzivi in rešitve

Rešitev

Slab prostorski prikaz podatkov o stanju na cestah

Rešitev

Zagotovitev spletnega servisa za prikaz gostote prometa na prometnem zemljevidu

Rešitev

Kako na enostaven in razumljiv način prikazati uporabniku trenutno prometno situacijo

Rešitev

Omogočen dostop do servisa, ki omogoča barvni prikaz gostote prometa od zelene – maksimalna hitrost do rdeče barve – zgoščen promet

Rešitev

Sporočanje napačnih informacij o stanju prometa na državnem cestnem omrežju

Rešitev

Aplikacija za urejanje in prikaz hitrostnih profilov ter potovalnih časov za vnaprej določene odseke cest

Razširjen opis projekta

Za potrebe upravljanja prometa v Prometno informacijskem centru, ki ga vodi Družba za avtoceste je bil vzpostavljen prometni zemljevid, ki vključuje lokacijske tabele z možnostjo uporabe v navigacijskih napravah ter baza navigacijskih podatkov z vsaj 99-odstotno pokritostjo s cestnim omrežjem za vse državne in občinske ceste ter druge ceste, ki so primerne za promet. V sistem so vključeni tudi podatki o gostoti prometa, na podlagi katerih se izračunavajo dejanski potovalni časi za vnaprej določene poti na slovenskem cestnem omrežju. Podatki o gostoti prometa in potovalnih časih so vključeni tudi v mobilno aplikacijo DARS Traffic+, ki uporabnikom nudi hiter pregled nad trenutno prometno situacijo na želenem cestnem odseku.

1
2
/ 2
Prikaz prometnega zemljevida
Prikaz potovalnih časov

Vas zanima sodelovanje z nami?