Izzivi in rešitve

Rešitev

Razpršeni in nepregledni vhodni podatki

Rešitev

Nadgradnja in pridobitev vhodnih podatkov ter svetovanje pri implementaciji

Rešitev

Nova priporočila Evropske komisije glede ocenitve tržne moči na posameznem področju RS

Rešitev

Svetovanje in izvedba določitev ustrezne metodologije geografske segmentacije

Rešitev

Določanje vodilnih produktov, ki imajo vpliv na konkurenco

Rešitev

Svetovanje in izvedba geografskih analiz

Razširjen opis projekta

Projekt javnega naročila je zajemal izvedbo geografskih analiz in svetovanje o metodologijah, primernih pristopih in potencialnih izboljšavah, delo s podatkovnimi bazami (zbiranje, obdelava, pridobivanje in preverba pravilnosti podatkov), nadgradnja in posodobitev obstoječega geo-podatkovnega sistema in njegovo vzdrževanje, geografska segmentacija, optimizacija geo-podatkovnega sistema, ki vsebuje obsežne podatkovne zbirke, skrb za informacijsko varnost geo-podatkovnega sistema in svetovanje pri ravnanju s podatki in identifikaciji varnostnih pomanjljivosti, izdelava prikazov, tabel, poročil in osnovnih navodil.

1
2
/ 2
Dolžine obstoječih TK vodov na območjih znotraj 1km radija okrog lokacij koncentracijskih točk – za izračun skupne dolžine vodov dostopovnega omrežja
Izračuni najoptimalnejših poti med lokacijami koncentracijskih točk do lokacij lokalnih priključnih točk na hrbteničnem omrežju

Vas zanima sodelovanje z nami?