Izzivi in rešitve

Rešitev

Kako za zaposlene glede na uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja na enostaven način izračunati pot od doma do delovnega mesta?

Rešitev

Razvili smo spletni modul za izračun najkrajše poti od točke A kot običajno prebivališče zaposlenega do točke B kot mesto opravljanja dela.

Rešitev

Zagotoviti pravilne in točne podatke kot osnova za uporabo spletnega modula

Rešitev

Spletni modul Izračun poti uporablja ažurne cestne podatke za območje Slovenije in algoritem za izračun najkrajše cestne povezave med vnaprej določenimi točkami.

Rešitev

Na kakšen način zagotavljati natančnost podatkov ter primerno razlago v primeru nestrinjanja zaposlenega z izračunom poti?

Rešitev

V primeru pritožb zaposlenih smo izvedli kontrolo izračuna poti ter svetovali naročniku pri obdelavi zahtevkov.

Razširjen opis projekta

Spletni modul za izračun poti omogoča izračun najkrajše poti od točke A do točke B in obratno, pri čemer upošteva prevoznost cest za osebna vozila. Osnova za izračun poti so prostorski podatki Monolit, ki so za cestno mrežo urejeni v 10 kategorij. Za potrebe izračuna najkrajše poti se uporabljajo le ceste, ki so normalno prevozne. Iz izračuna pa niso izvzete ceste, ki so lahko začasno zaprte zaradi višje sile kot je plaz, sneženje in druge naravne katastrofe ali pa je zapora ceste časovno omejena zaradi del.

Prikaz izračuna najkrajše poti od točke A do točke B

Vas zanima sodelovanje z nami?