Izzivi in rešitve

Rešitev

Zagotoviti uporabnikom največjega slovenskega iskalnika najdi.si brezplačen interaktivni zemljevid

Rešitev

Naročniku smo omogočili dostop do spletnega servisa za prikaz karte Slovenije, ki omogoča omogoča iskanje po ulicah, krajih, interesnih točkah, organizacijah in mestnih četrtih

Rešitev

V spletnem telefonskem imeniku fizičnih in pravnih oseb z enim klikom prikazati lokacijo iskanja/zadetkov

Rešitev

V produktih TIS in bizi.si uporabniki s pomočjo spletnega servisa za prikaz lokacije enostavno dostopajo do iskanih naslovov in jih vizualizirajo na zemljevidu.

Rešitev

Določitev enotnega daljinomera za namen povračil stroškov in drugih prejemkov ter drugih pravic in obveznosti zaposlenih

Rešitev

Zaradi kakovosti podatkov je vlada RS leta 2013 s sklepom sprejela, da se podatki na spletni strani najdi.si uporabljajo za uradni izračun potnih stroškov zaposlenih v javni upravi.

Razširjen opis projekta

V okviru partnerskega sodelovanja smo naročniku zagotovili pomoč pri implementaciji zemljevidov, pomoč pri tolmačenju podatkov, pripravili ustrezne servise za prikaz podatkov in izračun poti, zagotovili odpravo napak in sodelovali pri pripravi novih produktov in funkcionalnosti.

Vas zanima sodelovanje z nami?