Izzivi in rešitve

Rešitev

Kako na enostaven način prostorsko predstaviti različne podatke

Rešitev

Z določitvijo enotnega formata podatkov in omogočenim uvozom urejenih podatkovnih slojev, aplikacija omogoča prikaz slojev na karti

Rešitev

Kako združiti podatke o energetski učinkovitosti različnih ponudnikov s svojimi viri in bazami podatkov

Rešitev

Aplikacija omogoča uporabo spletnih servisov za preprost dostop do drugih virov podatkovnih slojev

Rešitev

Kako zagotoviti uporabo aplikacije velikemu številu uporabnikov in zagotoviti vpogled v le določene sloje

Rešitev

Razvoj uporabniškega vmesnika, ki je prilagojen različnim skupinam uporabnikov in zagotavlja unikatno avtentifikacijo

Razširjen opis projekta

V okviru projekta izdelave geografsko informacijskega sistema Energetski Atlas Slovenije je bil vzpostavljen eko sistem za delovanje same aplikacije, popis vseh pripadajočih podatkov ter vzpostavitev podatkovnega modela. Vsi podatkovni sloji so bili uvoženi v bazo podatkov ter stilsko opremljeni za prikaz na karti. Za potrebe aplikacije so bile vzpostavljene podatkovne relacije, izdelava aplikacije je potekala v več fazah. Po zaključku razvoja je bila aplikacija testirana in nameščena v naročnikovo okolje.

Funkcionalnosti aplikacije zajemajo prikaz različnih slojev podatkov, zoomiranje prikaza, tabelarični pregled numeričnih vrednosti podatkov, omogočanje vklopa in izklopa določenih slojev podatkov, vnos novih podatkov za posamezen sloj ter analizo vnaprej pripravljenih podatkov.

1
2
3
/ 3
Primer meni-ja
Tabelarični prikaz podatkov
Prikaz omrežja daljinskega ogrevanja

Vas zanima sodelovanje z nami?