V prvem četrtletju letošnjega leta smo zaključili prenovo topografskih podatkov in s tem je nastal popolnoma nov in napreden zemljevid Slovenije, ki vključuje izjemen nabor vsebine. Sam zemljevid je dobil prenovljen izgled, vendar ključen napredek je bil narejen na vsebini, ki je bila temeljito posodobljena oziroma nadgrajena. Glavni namen prenove je bil dvig nivoja storitve za našo platformo Monolit2Go, ki uporablja topografski zemljevid Slovenije kot osrednji element.

Zemljevid Slovenije in nekaj osnovnih značilnosti MonolitMap TOPO:

zemljevid-slovenije-mm-topo3

Zemljevid Slovenije in primer manjših zoomov

  • Območje EU (poudarek na Sloveniji in sosednjih državah),
  • Vir podatkov: MONOLIT, GURS, HERE, EEA, OSM,
  • 13 meril (od 1:9M do 1:2137),
  • 65 različnih kartografskih slojev,
  • 60 različnih simbologij.

Zemljevid je prvi vrsti namenjen pohodnikom in kolesarjem, zato poleg klasičnih topografskih vsebin vsebuje tudi sloje, ki so v pomoč pri orientaciji na terenu kot so vrhovi z nadmorskimi višinami, plastnice, senčen relief, omrežje pohodniških in kolesarskih poti. Senčen relief za Slovenijo je izdelan iz podatkov LIDAR, ki predstavljajo izjemno natančnost v vrednosti 1 metra. Iz podatkov LIDAR je izdelan tudi sloj plastnic. Z vključitvijo senčenega reliefa in plastnic smo uspeli prikazati plastičnost reliefa, skupaj s podatki o vrhovih in višinah lahko tako uporabnik karte zlahka oceni na kakšen terenu se nahaja, kakšni so nakloni in višinska razlika na njegovi lokaciji oziroma poti.

Zemljevid Slovenije in njegova dodatna vsebina

K boljši orientaciji na terenu pripomore natančna cestna mreža, ki vključuje tudi razne kolovoze in gozdne poti, ter se redno posodablja. Cestno mrežo pa dopolnjuje sloj železnic. Prenovljen je tudi sloj vodotokov in vodnih teles, na novo pa je za lažjo orientacijo dodan še sloj nadzemnih elektrovodov. Pri večjih merilih se uporabniku prikažejo interesne točke (POI) kot so naprimer razne naravne in kulturne znamenitosti, železniške postaje, pošte, zdravstveni domovi, parkirišča, kolesarski servisi itd.. Po novem so objekti prikazani z različnimi barvami in sicer glede na to ali gre za stanovanjski, industrijski ali javni objekt.

zemljevid-slovenije-mm-topo1

Primer plastnic in senčenja: zemljevid Slovenije

Karta, ki vključuje zemljevid Slovenije, je pripravljena na način, da je vsebina, to je število slojev in natančnost prikaza, prilagojena določenemu merilu. Tako se na primer pri manjših merilih prikazuje manjše število slojev, karta pa je bolj poenostavljena, pri večjih merilih pa se prikazuje večje število slojev karta pa je bolj podrobna in nudi uporabniku več podatkov. To skupaj z ustrezno velikimi in pravilno pozicioniranimi napisi ter prilagojeno in med sloji usklajeno barvno lestvico daje karti dobro preglednost in berljivost.

Za razliko od prejšnjih verzij kart, smo tokrat zemljevid Slovenije razširili in mu priključili tudi podatke sosednjih držav, kar omogoča uporabnikom, da karto uporabljajo tudi izven Slovenije. Pozitivne lastnosti karte lahko uporabnik najbolj nazorno in v vsej svoji širini izkusi preko platforme Monolit2Go.

Glavne konkurenčne prednosti:

  • preglednost, informacije prilagojene pohodnikom/kolesarjem,
  • senčen relief in plastnice, izdelano iz podatkov LIDAR (visoka natančnost 1m),
  • bogata vsebina, natančna in enostavna orientacija,
  • natančna cestna mreža,
  • prilagojenost merila vsebini.

V kolikor vas zanima tudi zunanje mnenje vas z navdušenjem vabimo, da preverite kako pride najbolj napreden topografski zemljevid Slovenijo do izraza v aktualnem članku o Monolit2Go aplikaciji na siol.net.

Nazaj na vse novice