SMART CITY – ENERGETSKA PLATFORMA (AKRONIM PROJEKTA: E – SMART CITY)

Glavni cilj projekta je razvoj nove računsko-analitične platforme za dinamično podporo pri odločanju in določitvi ekonomskih in tehničnih kazalnikov ter ukrepov energetske učinkovitosti v pametnem mestu, poimenovane SMART CITY-energetska platforma.

SMART CITY – energetsko platformo sestavljajo trije moduli: E-planiranje, E-indikatorji, E-sodelovanje.

  • Modul E-indikatorji vključuje opredelitev, zbiranje in razvoj optimalnih podatkov (koncentracije črnega ogljika, emisijski faktorji črnega ogljika) in ključnih kazalnikov uspešnosti ter razvoj analitične aplikacijske storitve za dinamično podporo pri upravljanju pametnega mesta na področju energetike in trajnostnega okolja.
  • Modul E-planiranje je celovita podatkovna storitev, ki predstavlja podporo optimalnemu odločanju v okviru ciljnega (večplastnega) energetskega planiranja in učinkovitosti za pametna mesta in lokalne skupnosti in temelji na naprednih algoritmih, ki jih bomo razvili znotraj projekta. Ponuja zbir rešitev in izvedljivosti ukrepov ter njihovih učinkov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter kakovosti zraka.
  • Cilj modula E-sodelovanje je integracija interdisciplinarnih in socioloških vidikov rabe energije končnih uporabnikov.

Koordinator projekta: Envirodual d.o.o.
Partnerji projekta: Envirodual d.o.o., Aerosol d.o.o., Monolit d.o.o.
Trajanje: 2019 – 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si