100% pokritost in homogenost prostorskih podatkov.

Dobra ažurnost in nenehno vzdrževanje digitalne karte.

Neodvisnost digitalne karte in prilagodljivost.

Združljivost z drugimi prostorskimi bazami in sloji.

2 Topografska karta

Navigacijska karta

Navigacijska karta poleg 100% pokritosti s cestnim omrežjem vsebuje tudi atributne podatke, ki omogočajo natančen izračun poti iz točke A v točko B. Poleg navigacije so kartografski podatki primerni tudi kot podlaga za različne analize, planiranja in načrtovanja ter vizualizacijo in izračune.

Digitalno karto sestavljajo različni sloji kot so detaljni sloj cest z navigacijskimi atributi, sloj rabe prostora (pozidana območja, gozdovi), linijski sloji voda, železnic, avtobusnih linij ter sloji zanimivih točk (trgovski centri, parkirišča, bencinske črpalke, hišne številke itd.).

Topografska karta

Za pohodnike, kolesarje in vse ostale uporabnike so na topografski karti podatki nadgrajeni s plastnicami, izpostavljene so planinske, kolesarske in turistične poti, označene so koče, bivaki (tudi s telefonsko številko), vrhovi z imeni in nadmorskimi višinami, vidnejše so gozdne in ostale zelene površine, skalnata območja in vodne površine. Poti vsebujejo višinske profile in vse kar nam pomaga pri lažji orientaciji v naravi. Topografska karta s pomočjo navigacijske naprave omogoča povsem nova doživetja na znanih in manj znanih poteh ter območjih.

Google
Googlovi zemljevidi imajo kot osnovo za svoje podatke Monolitov zemljevid Slovenije, ki ga redno nadgrajujejo z različnimi lokacijami kot so gostinski in namestitveni objekti, naravne in kulturne znamenitosti, bencinske črpalke in mnogi drugi poslovni subjekti.
Sašo PerušŠTUDIJA PRIMERA
Pri podjetju HOFER kakovost postavljamo na prvo mesto tudi pri izbiri poslovnih partnerjev, zato smo se odločili za sodelovanje s podjetjem Monolit, ki svoje kakovostne storitve dopolnjuje s profesionalnim odnosom in prijaznostjo.
Elektro Gorenjska
V Elektru Gorenjska uporabljajo Monolitovo kartografsko podlago za načrtovanje in vodenje evidence elektro omrežja na njihovem območju.
Monolit Map
Prva navigacijska karta Slovenije, dinamična baza številnih podatkov o prostoru, ki danes pokriva cel svet. Vedno smo korak pred konkurenco glede ažurnosti in novih vsebin. Kartografija je namenjena vsem nam, posameznikom in podjetjem, investitorjem, distributerjem, vsem, ki si želimo hiter in enostaven dostop do ažurnih prostorskih podatkov.

Kaj je kartografija?

Kartografija Slovenije je namenjena predvsem podjetjem z lokacijsko razpršenimi objekti, gradbenim podjetjem, investitorjem, distributerjem in vsem tistim, ki zaradi velikosti ali narave svoje dejavnosti potrebujejo hiter dostop do ažurnih prostorskih podatkov.

Karta se lahko uporablja v različne namene:

  • za prikaz na spletnih straneh,
  • kot podpora pri izdelavi geoanaliz in študij,
  • za logistično podporo podjetjem,
  • kot podlaga za optimizacije poti,
  • za izdelavo kart in pripravo na tisk,
  • za uporabo v lokacijskih servisih,
  • za uporabo v mobilnih navigacijskih napravah, spletnih in mobilnih aplikacijah,
  • za uporabo v prostem času in načrtovanje izletov.

Zajem in vzdrževanje podatkov na karti temelji na postopku zajema iz satelitskih posnetkov, preko terenskih ogledov, z dejansko opravljenimi vožnjami oz. spremljanjem vozil in po obvestilu naših strank. Tako zbiramo informacije o napakah in o novostih na nivoju celotne Slovenije in skrbimo, da je naša baza vseskozi redno vzdrževana in ponuja kakovostne informacije. Omogočamo tudi možnost zajema ali ureditve prostorskih podatkov glede na želje posameznega naročnika.

Vas zanima sodelovanje z nami?

Povezani blog članki / noviceVse novice

Sorodne storitve in produkti

GIS APLIKACIJE

Geografski informacijski sistemi (GIS) predstavljajo celovito rešitev za zajem, prikazovanje in distribucijo prostorskih podatkov in informacij. Nudijo nam neizčrpen vir izvedenih informacij, s pomočjo katerih lahko izvajamo dela na operativnem področju ali pa so v pomoč strateškim odločitvam na nivoju vodstva.

MONOLIT2GO PLATFORMA

Monolit2go je univerzalna platforma za uporabo in prikaz pohodniških, kolesarskih in drugih aktivnosti v naravi, katere temelj je natancen in azuren topografski zemljevid Slovenije. Vse poti na enem mestu, na eni karti, za maksimalen uzitek v naravi!